Kulunvalvonta on tärkeä osa yrityskiinteistöjen turvallisuustekniikkaa

Kulunvalvonta tai kulunseuranta on alueella tai rakennuksessa liikkuviin henkilöihin kohdistuvaa, vartioinnilla tai teknisillä laitteillatoteutettua valvontaa.

Yrityksen tilojen käytön monitorointi ja esimerkiksi ovien ohjaaminen voidaan toteuttaa kulunvalvontajärjestelmän avulla. Kulunvalvonta laskee kiinteistöön tulijat ja sieltä lähtijät. Kulunvalvontaraporteista voidaan tarvittaessa tarkastaa, kuka tiloissa on liikkunut.

Kulunvalvontajärjestelmä liitetään usein rikosilmoitinlaitteen ohjaukseen siten, että viimeisen käyttäjän poistuessa rakennuksesta rikosilmoitinjärjestelmä aktivoituu. Tämä mahdollistaa tilojen käytön siten, etteivät ne ole koskaan ilman valvontaa.

Siitek Securityn eniten käyttämä järjestelmä on kotimainen Intre, joka voidaan integroida HHL-hälytinjärjestelmien kanssa.